Home / 3/2019

În civilizația Greciei antice omul simte nevoia să creeze lucruri eterne, menite să constituie puncte de reper în lumea sa. Aceste lucruri sunt, în primul

Eu, căpitanul transhuman definitiv F.U.K.2-I.U.U (Institututul Universal Unic), azi în ziua 242, an unic 1 din era nouă (2519 stil vechi), raportez următoarele: La bordul

pp. 6 Bucharest Triennale East Centric Architecture, 3rd edition  EVA PRATS & RICARDO FLORES (Flores & Prats, Barcelona), invitați conferință Arhitext East Centric Awards 2019,