Home / Evenimente  / LOCUIREA LA BLOC. A TREIA CAMERĂ (workshop de cercetare și interpretare antropo-arhitecturală a datelor)

LOCUIREA LA BLOC. A TREIA CAMERĂ (workshop de cercetare și interpretare antropo-arhitecturală a datelor)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] TEMA Locuirea contemporană, indiferent de forma acesteia – locuire izolată, locuire în comunitate, locuire la bloc etc. – are numeroase valenţe şi semnificaţii pe care le capătă ca urmare a ştergerii limitelor dintre categorii altădată clare

TEMA

Locuirea contemporană, indiferent de forma acesteia – locuire izolată, locuire în comunitate, locuire la bloc etc. – are numeroase valenţe şi semnificaţii pe care le capătă ca urmare a ştergerii limitelor dintre categorii altădată clare de activităţi. Cel mai simplu exemplu îl constituie acela al locuinţei+birou/atelier, dar ne putem gândi, la fel de bine, la locuinţa care se transformă în spaţiu comercial sau în scenă de teatru.

În acest context ne propunem să investigăm, utilizând metode de cercetare socio-antropologică, modul în care arhitectura poate influenţa/potenţa utilizarea şi să interpretăm datele într-un mod creativ.

În cadrul acestui workshop ne vom opri asupra locuirii la bloc – asupra apartamentelor de trei camere locuite de două persoane, urmărind modul în care existenţa unei camere în plus faţă de ceea ce ar presupune „strictul necesar” influenţează dinamica, dar şi dezvoltarea unui cuplu sau unei familii de două persoane.

Scop

Identificarea rolului celei de-a treia camere dintr-un apartament în dinamica unei familii/unui cuplu fără copii şi exprimarea creativă a concluziilor analizei in termeni de viziune (ce cuprinde analiza critică şi înţelegerea/interpretarea datelor).

Întrebări de cercetare

  1. Care este dinamica celei de-a treia camere (transformarea acesteia în timp, schimbarea modului de utilizare, a mobilării etc.) raportată la dinamica familiei/cuplului?
  2. Cum se raportează modul de utilizare a celei de-a treia camere la aspecte ce ţin de identitatea familiei/cuplului sau de identităţile membrilor familiei/cuplului?
  3. Care este rolul celei de-a treia camere în dezvoltarea familiei/cuplului sau a membrilor acesteia/acestuia, precum și în negocierea relaţiilor din interiorul familiei/cuplului sau cu persoane din exterior?
  4. Care sunt elementele definitorii/caracteristicile/rolurile celei de-a treia camere şi cum pot fi ele exprimate sintetic, creativ?

 

 

 

Fig 1: Citirea spaţiului construit ignorând utilizarea/Citirea spaţiului construit şi utilizării acestuia/Analiza comportamentului uman ignorând spaţiul construit (c) Foto: Anda-Ioana Sfintes, Procesare: Cristiana Călin, publicată în Sfintes, A.-I. (2019). Architecture and Anthropology. Working in between Concepts. In IOP Conference Series Materials Science and Engineering (Vol. 471). Prague, Czech Republic, pag. 9.

 

PROGRAM

Înscrieri (scurt CV trimis pe adresa antropoarh@gmail.com) – Deadline 7 aprilie 2019

Workshop-ul se va desfăşura în perioada 12-20 aprilie 2019

Mai multe detalii puteţi găsi pe pagina de facebook a Atelierului de cercetare în antropologia arhitecturală www.facebook.com/antropoarh sau pe site antropoarh.ro

DESPRE ANTROPOARH

Atelierul de cercetare în antropologia arhitecturală își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de studii arhitecturale și urbane – CSAU al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din  Bucureşti. Antropoarh are drept scop analiza inter- pluri- şi transdisciplinară a spaţiului urban şi a realităţii sociale, înţelegerea şi interpretarea creativă a acestora.

Înfiinţarea atelierului a avut drept punct de plecare nevoia deschiderii unui dialog interdisciplinar care să conducă la o înţelegere profundă a spaţiului construit şi a modului în care acesta este utilizat.

Prin intermediul acestui atelier se urmăreşte familiarizarea participanţilor cu conceptele antropologiei şi arhitecturii şi experimentarea acestor concepte într-un cadru interdisciplinar (susţinând dialogul cu alte discipline precum: artă, psihologie, istorie, etnografie, geografie etc.). Cunoştinţele dobândite devin baza dezvoltării unor propuneri de intervenţie, virtuale şi reale, având drept scop o mai bună înţelegere a realităţii zilnice.

 

Coordonator,

asist. dr. arh. Anda Sfinteş

 

 

 

Fig. 2: Memorii private în spaţii publice (c) Foto: Anda-Ioana Sfintes

Review overview