Home / 6/2017  / Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

În prezent există o seamă de zone urbane cu semnificație istorică, având un fond construit preponderent industrial și care oferă un potențial foarte mare pentru viitoare dezvoltări. În anul IV de studiu, în cadrul unei tematici


Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

Proiectele anului IV – Semestrul 2
Facultatea de arhitectură, anul universitar 2016-2017

În prezent există o seamă de zone urbane cu semnificație istorică, având un fond construit preponderent industrial și care oferă un potențial foarte mare pentru viitoare dezvoltări.

În anul IV de studiu, în cadrul unei tematici generale a semestrului intitulată: CONVERSIE, EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE SUSTENABILĂ, se propune studiul modalităţilor de intervenție care să potențeze fondul construit existent, fie că acesta aparține patrimoniului istoric sau doar are valoare arhitectural-ambientală, dezvoltând strategii și moduri de construire sustenabile. Revitalizarea unei întregi zone poate ține de conversia unui singur obiect de arhitectură astfel încât perspectiva de abordare trebuie să țină seama de o scară urbană largă precum și de contextul social.

Problemele complexe și reale ale orașului contemporan, care se află pe de o parte sub presiunea dezvoltării și pe de altă parte sub presiunea păstrării elementelor arhitecturale și ambientale valoroase, trebuie rezolvate prin propuneri arhitecturale care să aducă la un numitor comun aceste direcții aparent contradictorii.

Pentru că, prin definiție, păstrarea unei clădiri existente este o abordare sustenabilă, se vor aborda și alte elemente legate de sustenabilitate, în principal legate de relația clădirilor cu mediul, materiale de construcții, spațiu verde. În esenţă, se doreşte sensibilizarea studenţilor faţă de o percepţie raţională a particularităţilor contextului urban construit existent şi conturarea unor abordări creative de corectare a disfuncțiilor existente, dintr-o perspectivă integrată. Este un exercițiu prin care constrângerile trebuie transformate în oportunități de exprimare prin arhitectură și spațiu public, în mod original, ludic, creativ, pe de o parte și organizat, structurat, clar, pe de altă parte.

Proiectul scurt din acest semestru abordează problematica dintr-un punct de vedere particular, alegând unul dintre cuvintele cheie: NOU / VECHI, CONVERSIE / RECONVERSIE, RECICLARE / REVITALIZARE, ADAPTABILITATE / FLEXIBILITATE, INTEGRARE, SUSTENABILITATE, spre analiză și exemplificare.

Proiectul lung abordează global problematicile mai sus menționate și are în vedere programe cu caracter public sau o mixitate de programe în care poate fi integrată și locuirea specializată într-o pondere mică. Temele de lucru ale fiecărei echipe de îndrumare vor preciza clădirea propusă spre conversie, amplasamentul precum şi capacitatea optimă de spațiu construit. Studenții vor stabili scenarii diferite de folosință și își vor întocmi propriile teme-program.

Obiectivele didactice ale semestrului se refera la decodificarea unui context existent propus prin temă și o atitudine critică asupra concluziilor unei analize a sitului și a contextului.

Analiza contextului cultural, istoric, tehnologic și social în care clădirea a fost concepută, analiza elementelor valoroase arhitectural urbanistice și tehnice/ tehnologice, realizarea unei strategii de intervenție prin CONVERSIE, prin dezvoltarea unei teme program, elaborarea unui concept spațial formal și detalierea acestuia, sunt pașii urmăriți în studiu.

Integrarea în proiectul arhitectural a unor rezolvări funcționale, precum și a unor soluții constructive ce se relaționează cu materialitatea obiectului inițial, conduce către înțelegerea impactului asupra obiectului de arhitectură.

De asemeni, dezvoltarea proiectului se bazează pe înțelegerea elementelor de legislație legate de conversie/ protecție monumente, precum și pornind de la înțelegerea unor elemente de sustenabilitate ce pot fi integrate în proiect.

Director Departament Sinteza Proiectării de Arhitectură

Conf. dr. arh. Magdalena Stănculescu

Extindere prin supraetajare a unor funcțiuni existente

proiect scurt – Tănăselea Iulian și Vasile Ionuț Marius – grupa 41A
Echipa de îndrumare: prof.dr.arh. Zeno Bogdănescu, lect. dr. arh. Ionuţ Anton, lect. dr. arh. Alexandru Crişan, dr. arh. Ioana Corbu

Amplasamentul propus este situat în Str. Speranței din București, cu o clădire existentă care este propusă spre etajare, punând în evidență existența unei situații tipice raportate la țesutul construit în care este integrată, al cărui potențial trebuie descoperit și evaluat.

Volumetriile se descriu în linii simple, specifice construcțiilor din zona studiată, raportarea noului la vechi se delimitează în registre clare, suprapuse, descrise de materialitatea unor copertine extinse.

Anvelopare, refuncționalizare și reabilitare.

proiect scurt – Stoica Alin – grupa 43A
Echipa de îndrumare: prof. dr. arh. Mircea Chira, șef lucrări dr. arh. Ana Maria Crișan, asist. dr. arh. Sorin Dragoș Popescu

Tema proiectului scurt urmărește familiarizarea cu o situație relativ des întâlnită în practica de arhitectură, aceea de a continua o clădire începută și nefinalizată din varii motive, sau de a schimba funcțiunea și/sau anvelopanta unei clădiri, în acord cu dorința beneficiarului, cu necesități noi de confort etc. În situația de față, în urma sistematizării din perioada comunistă de tip placare cu blocuri de locuințe a Bd. Iancu de Hunedoara din București, între Piața Victoriei și strada Clopotarii Vechi au ramas două tronsoane de colț ce flancau intrarea Geneva, a căror construcție a fost începută și ulterior abandonată. Inserția ține cont pe de o parte de vizibilitatea datorată prezenței la bulevardul Iancu de Hunedoara, și în același timp se acordă o atenție deosebită relației de vecinătate cu țestutul vechi situat la sud.

Calcane. Între valoare culturală și valoare de utilizare

proiect scurt – Lixeanu Alina, Maldarescu Alina, Mitrica Mihai și Turcu Maria – grupa 42A
Echipa de îndrumare: prof. dr. arh. Dan Corneliu Şerban, lect. dr. arh. Mihaela Zamfir, arh. Simina Dron, arh. Călin Nicolae

Ne întâlnim cu clădiri cu valoarea culturală importantă dar lăsate în paragină sau terenuri virane, uneori între calcane, rezultate din demolări, cu un potential fantastic dar care în acest moment sunt doar discontinuități într-un țesut fragilizat de lipsa unei strategii urbane. Zona delimitată de B-dul I.C. Brătianu, Str. Coltei, o mică parte din Calea Moșilor, B-dul Hristo Botev și B-dul Corneliu Coposu aduce provocări de actualitate în acest sens, terenuri destructurate, virane, clădiri care pot fi potențate cu extinderi, conversii. Sunt zone ale Bucureștiului care au căzut de prea mult timp în uitare și care merită sa fie parte din trasee culturale. (spații publice, spații comunitare/culturale, educaționale, tip office, servicii etc. amenajări ambientale complementare, mobilier urban, iluminat, elemente de peisaj urban și natural: vegetație, apă, mineral, etc.)

Conversia imobilelor «Uzinelor Electrice București»

proiect lung – Milosan Richard Robert, Secatureanu Radu Gabriel – grupa 43B
Echipa de îndrumare: prof. dr. arh. Niculae Grama, lect. dr. arh. Flavia Roșu, lect. dr. arh. Petre Năstase, asist. dr. arh. Cora Stroe

Proiectul propune un scenariu prin care este susținută dezvoltarea, respectiv conversia spațiilor de pe terenul și imobilele cunoscute sub denumirea “Uzinele Electrice Bucuresti”. Funcțiunile posibile sunt din domeniul social, educației, culturii, sau chiar de alimentație publică. În sprijinul demersului este extinsă suprafața construită existentă, cu arii noi. Amplificarea zonei verzi reprezentată de parc, cu o succesiune de spații publice, conduce trecătorul în inima insulei urbane.

Conversie Uzina Electrică Filaret – București

proiect lung – Enache Laura Daniela, Craciun Andrada – grupa 45A
Echipa de îndrumare: conf. dr. arh. Gheorghe Roșu, lect. dr. arh. Letiția Bărbuică, asist. dr. arh. Ion Flondor

Proiectul propune din punct de vedere urbanistic și architectural găsiriea soluției optime pentru realizarea secției de Arte Decorative din cadrul Academiei de Arte Plastice București. Se propune spre studiu clădirea fostelor Uzine Electrice Filaret, monument istoric situat pe strada General Candiano Popescu în apropierea parcului Carol. Tema are în vedere sensibilizarea față de mediul construit și valorile sale și exersarea unei abordări care are în vedere integrarea sensibilă și creativă a unui element construit urban existent în proiectul final. Tematica propusă pentru această extindere și reabilitare, aduce în prim plan învatamantul superior – Facultate de artă.

Conversie Uzinele Malaxa

proiect lung – Călin Livia și Sabau Ana-Maria – grupa 41B
Echipa de îndrumare: prof. dr. arh. Cristian Drughean, lect. dr. arh. Remus Hârșan, arh. Gabriel Costăchescu

O propunere îndrăzneață de reabilitare a Uzinelor Malaxa din Bd. Basarabia, într-o reprezentanță auto RENAULT – DACIA în București.

Proiectul propune analizarea și identificarea potențialului spațial existent și valorificarea acestuia în raport cu dezvoltarea unor funcțiuni culturale: muzeu, ateliere de design și artă, comerț, loisir, pistă de karting, show-room-uri, birouri.

Prin definiție, păstrarea unei clădiri existente este o abordare sustenabilă, proiectul ținând cont de elemente legate de sustenabilitate, cum ar fi: relația clădirilor cu mediul, materiale de construcții utilizate, etc.

Hub cultural / Reconversie funcțională Cinema Capitol

proiect lung – Ivanciu Sabrina, Sendroiu Robert – grupa 44B
Echipa de îndrumare: conf. dr. arh. Petre Gheorghiu, lect. dr. arh. Alina Voiculeț, asist. dr. arh. Petre Vencu

Având ca exercițiu analiza unei clădiri valoroase, dar aflată într-o stare avansată de degradare, care prin extindere, reabilitare și conversie în mod sustenabil va deveni un centru de interes major pentru oraș, proiectul urmărește stimularea creativității și mai ales calitatea spațiilor oferite publicului. Analiza sitului aduce în prim plan o complexitate fascinantă: prezența resturilor de țesuturi urbane, de diverse tipologii, a unor funcțiuni diferite din gama celor rezidențiale dar și a altor funcțiuni publice. Preluarea și conversia unui imobil existent valoros, extinderea funcțiunii cu un volum care completează ansamblul în mod coerent, precum și succesiunea de curți interioare, sunt aspecte pozitive ale acestui proiect.

Revitalizarea zonei bisericii Sf. Gheorghe – București

proiect lung – Pavel Andreea Cătălina – grupa 42B
Echipa de îndrumare: prof. dr. arh. Mihail Dan Cocheci, lect. dr. arh. Vlad Eftenie, asist. dr. arh. Mourgka Panteli

Surprins în această etapă, proiectul propune să descoperim scenarii și strategii de revitalizare pentru o zonă urbană abandonată, propunând politici, obiecte și imagini care vor decripta sensurile profunde ale zonei, investigând și procesând situaţia existentă către proiecte cu potenţial urbanistic şi arhitectural menite să reabiliteze aria de intervenţie. În viaţa oraşului există un potenţial uriaş de introspecţie, refacere şi inovare pe care proiectul își propune sa îl evidențieze prin inserarea unor spații de teatru, cinema, dans dar și a unor ample spații publice.

Review overview