Home / 2018 / April

În prezent există o seamă de zone urbane cu semnificație istorică, având un fond construit preponderent industrial și care oferă un potențial foarte mare pentru viitoare dezvoltări. În anul IV de studiu, în cadrul unei tematici generale a semestrului intitulată: CONVERSIE, EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE SUSTENABILĂ, se propune studiul modalităţilor de intervenție care să potențeze fondul construit existent, fie că acesta aparține patrimoniului istoric sau doar are valoare arhitectural-ambientală, dezvoltând strategii și moduri de construire sustenabile. Revitalizarea unei întregi zone poate ține de conversia unui singur obiect de arhitectură astfel încât perspectiva de abordare trebuie să țină seama de o scară urbană

READ MORE

Fundaţia Arhitext Design anunța concursul de selecție pentru Tabăra internațională de creație „Memoria şi imaginarul”, în Brăduleț, județul Argeș care se derulează în perioada 28 iulie - 5 august 2018. Tabăra internațională de creaţie este dedicată deblocării/re-descoperirii rostului şi rolului memoriei şi imaginarului, în dialogul dintre arte, în şi prin abordările (scrise) teoretice şi critice ale acestora.

READ MORE