Home / 5/2017  / Proiectele Anului IV – Semestrul 1

Proiectele Anului IV – Semestrul 1

Având ca scop principal aplicarea metodologiei de proiectare la temele unor programe arhitecturale de complexitate ridicată, Departamentul Sinteza Proiectării din cadrul Facultăţii de Arhitectură din UAUIM - Bucureşti vizează dezvoltarea capacităţii de sinteză proiectivă a

PROIECTELE ANULUI IV – SEMESTRUL 1

Având ca scop principal aplicarea metodologiei de proiectare la temele unor programe arhitecturale de complexitate ridicată, Departamentul Sinteza Proiectării din cadrul Facultăţii de Arhitectură din UAUIM – Bucureşti vizează dezvoltarea capacităţii de sinteză proiectivă a studenţilor din anul IV şi V, în rezolvarea funcţională, spaţială şi constructivă a obiectului de arhitectură. Începând cu acest an universitar 2016-2017, în contextul generat de circulaţia informaţiei documentare internaţionale şi de deschiderea şcolii româneşti de arhitectură spre variatele abordări formative arhitectural-constructive ale şcolilor europene, fiecare atelier de proiectare îşi defineşte tema şi modul de lucru propriu, răspunzând exigenţelor unei unice teme cadru stabilite prin programa analitică.

În anul IV de studiu, în cadrul unui subiect semestrial intitulat MIXITATE SPAȚIAL-FUNCȚIONALĂ, se urmăreşte abordarea flexibilă a unor teme diferite concretizate într-un proiect scurt şi unul lung, astfel încât studenţii să-şi poată construi demersul conceptual conform propriei personalităţi creatoare. Aceasta oportunitate pedagogică este susţinută prin dezvoltarea simţului critic arhitectural, ca raspuns particular dat unui amplasament real. Proiectele pornesc de la studierea și elaborarea unor scenarii coerente de utilizare și relaționare public-privat, ce determină organizarea, ierarhizarea și corelarea articulată spațial-funcțională, ținând seama în același timp, de specificul sitului, de nevoile utilizatorilor și de impunerile structurale, tehnologice și legale.

Pentru proiectul scurt se propun programe de mici dimensiuni ce presupun alăturarea funcțiunilor publice cu cele private. Accentul se pune pe dezvoltarea și experimentarea unor concepte de legături spațiale ce răspund nevoilor specifice ale utilizatorilor și transpunerea lor într-un obiect arhitectural.

Programul de arhitectură ce atinge optim obiectivele didactice alocate semestrului al 7-lea, pentru proiectul lung, este reprezentat de funcțiunile hoteliere. Aceste funcțiuni cuprind și combină: spații private de tip locuire/rezidență, unități de cazare de mici dimensiuni, tipizate, în serie și spații semi-private comune, spații cu caracter public de diferite funcțiuni și cu diferite dimensiuni: spații comune de recepție, spații comerciale, alimentație publică, birouri administrative, spații de agrement/sport/tratament, spații culturale, săli de conferințe, parcări, spații tehnice și de servicii.

Pentru elaborarea proiectului lung se pot atinge diferite tipologii de hoteluri și de clasificări, în funcție de numărul de stele și de situl ales: apart-hotel, business-hotel, hotel alpin, hotel la mare, hotel în stațiuni balneo-climaterice, hostel, etc. Fiecare proiect, în funcție de tipologia programului,  parametrii de edificare, detalierea spațiilor și a suprafețelor necesare, ține cont și de legislația în vigoare din domeniul aferent și legislația conexa: locuire, sănătate, siguranța în construcții, siguranța la foc și reglementările urbanistice ale sitului ales.

Decodificarea contextului existent, propus prin temă, ce determinarea amplasarea, conformarea volumetrică și spațial-funcțională optimă, înțelegerea fenomenului social și a nevoilor utilizatorilor și dezvoltarea unui scenariu coerent de funcționare adaptat relației public/privat, precum și dezvoltarea expresivă a proiectului prin corelarea imaginii spațial –funcționale, cu cea structurală și materialitatea construcției, sunt principalele aspecte urmarite pentru indeplinirea obiectivelor didactice ale semestrului.

Director Departament Sinteza Proiectării de Arhitectură

Conf. dr. arh.  Magdalena Stănculescu

Pensiune pentru pescari în Delta Dunării

proiect scurt – Popescu Ştefania – grupa 43A

proiect scurt – Boroianu Florentina-Ioana – grupa 43A

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. MIRCEA SILVIU CHIRA, Lect.dr.arh. Ana Maria Crişan, Asist.drd.arh. Sorin Dragoş Popescu

Volumetriile se descriu în linii simple, specifice construcțiilor tradiționale din Delta Dunării, fiind în forma de bară, articulate din loc în loc, cu acoperișuri în două sau patru ape.

Ansamblul este compus din mai multe corpuri: cazare, restaurant cu terasa-bar și un corp pentru activitatea pescarilor; un debarcader la care să poată fi acostate atât bărci de pescuit, șalupe, cât și pontoane turistice. Au fost gândite mai multe trasee: unul pentru turiștii pescari cazați la pensiune, unul pentru turiștii care vin la restaurant și unul pentru personal și aprovizionare.

Proiectul își propune să atingă obiectivul sustenabilității prin utilizarea de materiale ce reprezintă o resursă locală (lemn, lut, paie, stuf), inclusiv pentru realizarea mobilierului (lemn, nuiele). Materialele utilizate sunt cele tradiționale utilizate în zonă, excepție făcând fundațiile izolate realizate din beton/beton armat.

Hotel de patru stele Venus – Marea Neagra

proiect lung – Stoenescu Maria Sarah – grupa 41A

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. ZENO BOGDĂNESCU, Lect.dr.arh. Ionuţ  Anton, Lect.dr.arh. Alexandru Crişan, Dr. arh. Ioana Corbu

Amplasat într-o locație naturală de excepție, ansamblul hotelier de patru stele propune o deschidere panoramică facilitată de dispunerea simplu tract a camerelor de cazare, și amplificarea vizuală a spațiului holului central, cu o curte interioară. Volumul compact are spații publice conexe programului hotelier: centru de conferințe, piscină, amplasate la parter și mezanin, cazarea fiind dezvoltată pe șase etaje.

Hotel urban în sit istoric – Piața Sf.Gheorghe – București

proiect lung – Bombarascu Madalina și Mathe Iulian – grupa 42B

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. MIHAIL DAN COCHECI, Lect.dr.arh. Vlad Eftenie, Asist.dr.arh. Mourgka Panteli

Analiza sitului aduce în prim plan o complexitate fascinantă: prezența resturilor de țesuturi urbane, de diverse tipologii, a unor funcțiuni diferite din gama celor rezidențiale dar și a altor funcțiuni publice. Preluarea și conversia unui imobil existent valoros, extinderea funcțiunii de hotel cu un volum care completează frontul în mod coerent, precum și propunerea unei succesiuni de curți interioare care conduc pietonul către biserica din proximitate, sunt atuuri ale acestui proiect.

Apart-Hotel pe Calea Moșilor (vechi) – București

proiect lung – Manolache Simona si Pavel Andreea – grupa 42B

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. MIHAIL DAN COCHECI, Lect.dr.arh. Vlad Eftenie, Asist.dr.arh. Mourgka Panteli

Reinterpretarea unui mod de locuire specific, a incintelor și a gangurilor ce se repetă în mod frecvent în această zonă, a raportului gradual cu strada și vecinătățile, conduce către conceptul acestui proiect de reinterpretare a curții acoperite cu vegetație (bolta de viță de vie). Fațada principală preia compozițional sub forma unui grid din lemn, fațada fostului han, lăsând un joc variabil de înalțimi către stradă, integrând și un spațiu terasă publică.

Hotel patru stele – Mamaia Nord

proiect lung – Georgiana Bivolariu, Ica Papari, Cătălin Șerbu – grupa 42A

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. DAN CORNELIU ŞERBAN, Lect.dr.arh. Mihaela Zamfir, Arh. Simina Dron, Arh. Calin Nicolae

Un resort conținând toate funcțiunile cerute de categoria patru stele, dezvoltat într-o volumetrie terasată cu retrageri succesive, generatoare a unei imagini ritmate și jucăușe,  prin simpla trecere de la dublu la simplu tract, pe măsură ce elevația crește. Dispunerea camerelor în amfiteatru facilitează privitorului contactul vizual permanent cu marea și piscina exterioară.

Concept-hotel in statiune balneo-climaterica – Slanic Prahova

proiect lung – Craciun Monica și Iordache Cristina  – grupa 41B

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. CRISTIAN DRUGHEAN, Lect dr. arh. Remus Harsan, Arh. Gabriel Costachescu

Amplasarea pe un teren în pantă, precum și complexitatea funcțiunii conexe – balneare, aduc în ergonomia acestui proiect noi fațete ale programului hotelier. Rezolvarea propusă aici introduce tendințe inovatoare ale spațiilor hoteliere, cu o bază de tratament, fitness, spa și un amplu foyer care se amplifică spațial pe verticala nodului de circulație principal. Volumul robust domină perspectiva din întreaga zonă, constituindu-se ca un nou reper vizual.

Hotel cu centru medical integrat – Calea Plevnei – București

proiect lung – Dinu Alexandru – grupa 44A

Colectiv atelier: Prof.dr.arh. MARIAN MOICEANU, Lect.dr.arh. Nicolae Dinu, Lect.drd.arh. Karoly Imre Nemeş, Drd.arh. Dardari Yahia

Aspectul propus acestui complex arhitectural vizeaza sfera business, în concordanță cu potențialul terenului care permite o dezvoltare urbană elansată mult pe verticală. Componenta medicală și cea de conferințe are o pondere majoră în desfașurarea generală de suprafețe, aceasta conducând la o complexitate crescută a temei. Deasemeni suprafețele generoase oferite spațiilor publice și spațiilor verzi, cresc calitatea vieții imaginate de către autor în acest proiect.

Review overview