Home / 2/2017  / Șapte Munţi Magici

Șapte Munţi Magici

Șapte Munţi Magici este o operă de artă: praguri și puncte de trecere, izolare și adunare, minuni echilibrate și culori excesive, aer contrariat între deșert și luminile orașului. Șapte Munţi Magici generează continuităţi și solidarităţi între

UGO RONDINONE

Șapte Munţi Magici

Amplasament 

Las Vegas, Nevada, SUA

Titlu proiect

Şapte Munţi Magici

Autor

Ugo Rondinone

Anul realizării 

2016

Dimensiuni 

între 8,5–10,5 metri înălţime

Fotografii 

Gianfranco Gorgoni

Șapte Munţi Magici este o operă de artă: praguri și puncte de trecere, izolare și adunare, minuni echilibrate și culori excesive, aer contrariat între deșert și luminile orașului.

Șapte Munţi Magici generează continuităţi și solidarităţi între artificial și natural, între om și natură.

Aspiraţia spirituală concentrează acest amalgam de contradicţii; dar în același timp provoacă contuzii, înalţă și transcende.

«Șapte Munţi Magici» este un proiect realizat în deșertul Nevada și organizat de Fondul de producţie artistică și Muzeul de Artă din Nevada, la 40 de kilometri spre sud de Las Vegas. Locul proiectului se află în zona unde a fost bătut «ultimul piron» în șina de cale ferată care leagă San Pedro, Los Angeles cu Salt Lake Railroad, în ianuarie 1905. Și lângă lacul uscat unde, în 1968, Michael Heizer a săpat în suprafaţa lacului și a creat prima dintre cele «nouă depresiuni din Nevada».

Proiectul este format din șapte sculpturi de piatră falnice realizate din bolovani Jericho, pictaţi în culorii vii și stivuiţi unul peste altul pentru a forma un munte. Fiecare bolovan Jericho este vopsit într-o lumină diferită a zilei cu nuanţe fluorescente ale spectrului de culori. Fiecare munte este format din trei până la șase bolovani Jericho. Fiecare munte măsoară între 8,5 și 10,5 metri înălţime. Fiecare munte este plasat la distanţă mică unul faţă de celălalt pentru a forma împreună un labirint de trecători tipice canionului.

Munţii au fost ridicaţi din temelii, ceea ce înseamnă că, în loc să pornească de la o teorie preconcepută despre artă și natură, proiectul a fost realizat din perspectiva poveștilor individuale pe care le conţine. Povești despre artă și natură în general, povești despre lume și despre ce înseamnă să fii parte din ea.

Acest proiect este o reacţie directă la sculptura mea anterioară numită «natura umană», realizată în aprilie 2013, în New York. Ambele proiecte au piatra ca materie primă și ambele formează o dispoziţie dublă de contrast și similaritate între natural și artificial. Similar celor cinci proiecte anterioare de sculptură – curcubeie neon, măști de lut, măslini, figurine de oameni de știinţă din piatră, proiectul celor «Șapte Munţi Magici» este destinat să observe natura și relaţia ei cu condiţia umană.

Review overview