Home / 2017 / May

Schiţarea unor strategii şi planuri de acţiune, precum şi identificarea celor ce le vor putea pune în aplicare, pentru salvgardarea atât a patrimoniului material (arhitectura vernaculară rurală), cât şi a celui imaterial (mod de viaţă, obiceiuri etc) pentru comuna Braduleţ (9 sate şi cătune componente), de către 5 echipe multidisciplinare de studenţi (arhitectură, urbanism, peisagistică, sociologie, drept, comunicare, economie şi administraţie), sub

READ MORE

Activităţile solicitate de o astfel de intreprindere sunt, pe scurt: scrierea câte unui eseu pe temă dată, dezbaterea în cadrul taberei (colegi şi invitaţi) a acestuia, prezentarea şi susţinerea în faţa publicului a lucrării finale, participarea la cel puţin trei dezbatreri ale lucrărilor colegilro de tabără, participarea la conferinţele susţinute de invitaţi.

READ MORE

Volumul «Conversia în context. Despre regenerarea spaţiilor industriale» este reprezentativ pentru contribuţiile aduse la problematica domeniului conversiei funcţionale a spaţiilor industriale, adunând la un loc concepte teoretice fundamentale ale acestui domeniu, concepte care ar putea să constituie baza oricărui proiect de intervenţie pe clădiri industriale. Cartea propune o analiză a calităţilor spaţiilor industriale şi a potenţialului de transformare a acestora, cu scopul evidenţierii unor fundamente pentru conservarea, conversia şi (re)valorificarea acestui tip de patrimoniu (abandonat). Interesul lucrării se îndreptă către acea parte a arhitecturii contemporane care se ocupă de regenerarea şi conversia funcţională a siturilor industriale, în vederea reintegrării lor

READ MORE