Home / Evenimente

Programul taberei de creaţie Arhitecturi inter-media(te) – Discursuri critice 29 iulie

0

Programul școlii de vară Casa bunicilor – în căutarea nepoţilor

1

Schiţarea unor strategii şi planuri de acţiune, precum şi identificarea celor ce le vor putea pune

Activităţile solicitate de o astfel de intreprindere sunt, pe scurt: scrierea câte unui eseu pe temă dată, dezbaterea în cadrul taberei